Ravne pri Cerknem

 

Ravne pri Cerknem - Nekoč

Ravne pri Cerknem ~ že samo ime kraja nas usmeri na Cerkljansko. Ravne ležijo v središču Cerkljanske. Po zemljepisnih koordinatah vas leži na približno 46° severne zemljepisne širine in na 13°26' vzhodne zemljepisne dolžine. Vas je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena drug od drugega dober kilometer in pol. Uradno se razlikujeta po imenu: Gorenje in Dolenje Ravne. Višinska razlika znaša približno 540m. Najnižja točka, 300 m.n.v., je ob Cerknici, najvišjo točko pa dosega Veliki Kovk, in sicer 839 m.n.v.
 
Najstarejši zapisi v katerih je omenjena vas Ravne segajo v leto 1377. Naseljene so bile verjetno že prej, kajti težko je verjeti, da bi bile kmetije, ki so takrat že morale plačevati davke, registrirane od prvega leta vselitve.
 
Gorenje Ravne neuradno delimo na Vas, Košanijo in Rodne. Kot pravi ustno izročilo, so imeli v Rodnah veliki kmetje svoje gostaške hišice, ki so jih dajali v najem gostačem in kasneje za doto svojim sinovom in hčeram. Ime Košanija verjetno izhaja iz časov, ko so v 15. in 16. stoletju kmetije začeli deliti na manjše ~ polkmetije in košanije.
 
Na privzdignjenem prostoru na severni strani Malega Kovka stoji cerkev svetega Urha z vaškim pokopališčem, zgrajena leta 1659.
 
Iz pobočja Velikega Kovka je že od leta 1905 speljan tudi vodovod do vasi. Narejena so bila tri korita za napajanje živine. Po prvi svetovni vojni so skoraj vsa gospodinjstva dobila vodno napeljavo tudi v kuhinje in štale.
 
Zaradi težkih časov, ki so jih preživljali krajani tudi na Cerkljanskem podeželju, se jih je veliko odločilo, da zapustijo rodni kraj. Od leta 1890 do leta 1947 je bilo 59 odseljencev. Večina se jih je izselilo v ZDA, Francijo, Argentino nekaj tudi na Štajersko.
 
Dokler je bilo to območje pod italijansko oblastjo, se vas ni razvijala, saj italijanska oblast ni nikjer prispevala za napredek vasi niti za najnujnejša javna popravila. Po končani drugi svetovni vojni pa so se v tem pogledu razmere močno izboljšale. Mnogo je bilo skupnih delovnih akcij. Med vojno pogorele hiše in druga gospodarska poslopja so bila prva na vrsti za obnovo in so bila popravljena na račun vojne odškodnine. Ravne pred vojno niso imele električne napeljave in razsvetljave.
 
V šolski kroniki, ki jo hranijo v OŠ Cerkno je najstarejša vpisana letnica 1786. To leto je vas tudi uradno postala v cerkvenem smislu samostojna kuracija. V letih 1914-15 pa je hodil tedensko poučevat u Ravne tudi pisatelj France Bevk.
 

Ravne pri Cerknem - Danes

Ravne pri Cerknem, kot že samo ime pove ležijo na podočju Cerkljanske. Iz Cerkna je oddaljena 9 km po cesti, ki pelje skozi Trebenče, Gorje, Zakriž, Vrh Križa v Ravne. Po njej med delavniki vozi tudi avtobus, ki se ga poslužujejo predvsem delavci cerkljanske Ete, kjer je tudi večina krajanov zaposlenih. Poleg te ceste pa v Ravne iz Cerkna pripelje tudi cesta skozi Zakriž, Vrh Križa in po 5 km pripelje v Ravne. V vas Ravne pa se da priti tudi iz tolminskega konca (Most na Soči - Grahovo ob Bači - Bukovo - Orehek - Jesenica - Vrh Križa - Ravne). Vas leži na približno 700 m.n.v. Ravne so ena izmed najlepše urejenih vasi na Cerkljanskem. Večino hiš je novih ali prenovljenih. Vaščani se poleg službe ukvarjajo predvsem s kmetijstvom. V vasi je nekaj velikih kmetov, večina pa je manjših, ki si lastijo kaksno njivo, vrt, sadovnjak in podobno.

 


Oblikovanje in izdelava:
MaKoStudioWebwhite